اطلاعات عمومی ،منظور از دامین چیست؟

دامین در واقع نام وب سایت هست که دارای دو بخش مجزا میباشد که در ذیل به توضیح آن میپردازیم

مشاهده ادامه مطلب